lietuviuzodynas.lt

niekas angliškai

niẽkas
niẽkǁas
įvardis / pronoun
1.
(joks žmogus) nóbody;
no one;
none;
Pavyzdžiai
n. nesužinõs
(niekas nesužinos) - nóbody will know
• nóbody will know
teñ ~o nebùvo
(ten nieko nebuvo) - there was nóbody there
• there was nóbody there
jìs ~am nepasãkė
(jis niekam nepasakė) - he has told nóbody; he has not told ánybòdy / ányòne
• he has told nóbody
• he has not told ánybòdy / ányòne
n. ìš jų̃
(niekas iš jų) - none of them
• none of them
[nʌn...]
n. kìtas
(niekas kitas) - nóbody else; none else / óther
• nóbody else
• none else / óther
2.
(joks daiktas) nóthing;
Pavyzdžiai
n. negalė́jo padė́ti
(niekas negalejo padeti) - nóthing could (have) help(ed)
• nóthing could (have) help(ed)
teñ ~o nėrà
(ten nieko nėra) - there is nóthing, ar not ánything, there
• there is nóthing
ar not ánything
• there
jìs ~o teñ nemãtė
(jis nieko ten nematė) - he saw nóthing, ar did not see ánything, there
• he saw nóthing
ar did not see ánything
• there
jìs ~o nežìno
(jis nieko nežino) - (apskritai) he dóesn’t know a thing;(neinformuotas) he knows nóthing abóut it
• a) (apskritai) he dóesn’t know a thing
• b) (neinformuotas) he knows nóthing abóut it
àš negaliù ~o jùms padė́ti
(aš negaliu nieko jums padeti) - there is nóthing I can do for you
• there is nóthing I can do for you
bevéik ~o
(beveik nieko) - next to nóthing
• next to nóthing
bū́ti ~o vertám
(būti nieko vertam) - be* worth nóthing; be* no good
• be* worth nóthing
• be* no good
Frazeologizmai
◊ ~o neišė̃jo / neišeĩs
(nieko neišejo / neišeis) - nóthing dóing; it’s no go
• nóthing dóing
šnek.
• it’s no go
◊ taĩ ~o neréiškia
(tai nieko nereiškia) - (nesvarbu) it does not mátter
• (nesvarbu) it does not mátter
šnek.
◊ ~am ver̃tas / tìkęs
(niekam vertas / tikęs) - véry bad, wórthless; gòod-for-nóthing predic; nò-góod; punk
véry bad
wórthless
• gòod-for-nóthing
predic
• nò-góod
• punk
[...-et]
niẽkas
niẽkǁas
daiktavardis / noun
1.
nóthing;
(mažmožis t. p.) trifle;
Pavyzdžiai
grýnas n.
(grynas niekas) - a mere nóthing / trifle
• a mere nóthing / trifle
tikrì ~ai
(tikri niekai) - a mere nóthing
• a mere nóthing
sg
niekùs dìrbti, užsiiminė́ti ~ais
(niekus dirbti, užsiimineti niekais) - waste one’s time on trifles / trìviálities; fóotle abóut / aróund; pálter
• waste one’s time on trifles / trìviálities
[weɪ-...]
• fóotle abóut / aróund
• pálter
lìkti bè ~o
(likti be nieko) - be* left with nóthing
• be* left with nóthing
nėrà ~o gerèsnio kaĩp...
(nėra nieko geresnio kaip...) - there is nóthing like...
• there is nóthing like...
2.
(menkystė) a nóbody;
nòn-pérson;
núllity;
Frazeologizmai
◊ ùž ~ą
(už nieką) - not for ánything
• not for ánything
◊ ùž ~ùs
(už niekus) - for nóthing sg
• for nóthing
sg
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas