lietuviuzodynas.lt

pa angliškai

pa
daiktavardis, nelinksniuojamas / noun, indeclinable
1.
(baleto žingsnis) step;
Pavyzdžiai
darýti pà
(daryti pa) - step
• step
pa-
priešdėlis / prefix
žymint
1.
įvykio veikslą, ppr. neverčiamas up;
Pavyzdžiai
(pa)rašýti
((pa)rašyti) - įvykio veikslą, neverčiamas up: write*
• write*
(pa)matýti
((pa)matyti) - see*
• see*
(pa)galvóti
((pa)galvoti) - think*
• think*
padalýti
(padalyti) - divide up
• divide up
2.
trumpai trunkantį veiksmą, veiksmo mažybę a little;
for a while;
slightly;
have* (+ a(n) + n);
bet jei laiko trukmė atskirai nurodyta, ppr. neverčiamas;
Pavyzdžiai
panèšti
(panešti) - bet jei laiko trukmė atskirai nurodyta, neverčiamas: cárry for a while ar a little
• cárry for a while ar a little
pamiegóti
(pamiegoti) - sleep* a little ar for a while, have* a sleep
• sleep* a little ar for a while
• have* a sleep
paviešė́ti kẽletą dienų̃
(paviešėti keletą dienų) - stay for some days
• stay for some days
3.
gebėjimą atlikti veiksmą be* áble (+ to inf);
Pavyzdžiai
palė̃kti
(palėkti) - (apie paukštį) be* áble to fly
• (apie paukštį) be* áble to fly
panèšti
(panešti) - (pajėgti nešti) be* áble to cárry
• (pajėgti nešti) be* áble to cárry
4.
kryptį po kuo; ppr. vart. prielinksnis únder;
Pavyzdžiai
pariedė́ti põ stalù
(pariedėti po stalu) - roll únder the táble; see also verbs with the prefix
• roll únder the táble
pa-
priešdėlis / prefix
1.
(in nouns) belów;
únder (žymint vietą po kuo);
beside;
-side (žymint vietą šalia ko);
Pavyzdžiai
paausỹs
(paausys) - paausỹs (place) belów / beside an ear
• (place) belów / beside an ear
paupỹs
(paupys) - riversìde
• riversìde
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas