lietuviuzodynas.lt

radijas angliškai

rãdijas
rãdijǁas
daiktavardis / noun
1.
rádiò;
wireless;
Pavyzdžiai
per̃ ~ą
(per radiją) - by rádiò
• a) by rádiò
pérduoti per̃ ~ą
(perduoti per radiją) - send* (smth) by rádiò; bróadcàst;on the air
• send* (smth) by rádiò
• bróadcàst
[-ɔ:d-]
• b) on the air
àš girdė́jau taĩ per̃ ~ą
(aš girdejau tai per radiją) - I heard it on the rádiò
• I heard it on the rádiò
[...hə:d...]
įjùngti ~ą
(įjungti radiją) - switch on the rádiò
• switch on the rádiò
klausýti ~o
(klausyti radijo) - listen in, listen to the rádiò
• listen in
[-sn...]
• listen to the rádiò
įtaisýti ~ą
(įtaisyti radiją) - instáll a rádiò set
• instáll a rádiò set
~o aparãtas
(radijo aparatas) - rádiò set
• rádiò set
~o komentãtorius
(radijo komentatorius) - rádiò cómmentàtor; repórter
• rádiò cómmentàtor
• repórter
~o klausýtojas
(radijo klausytojas) - listener-in, rádiò listener
• listener-in
[-sn-]
• rádiò listener
[...-snə]
~o lémpa
(radijo lempa) - (rádiò) valve; tube
• (rádiò) valve
• tube
amer.
~o mãzgas
(radijo mazgas) - bróadcàsting / rádiò céntre
• bróadcàsting / rádiò céntre
~o ryšỹs
(radijo ryšys) - wireless / rádiò commùnicátion / cóntàct
• wireless / rádiò commùnicátion / cóntàct
~o švyturỹs
(radijo švyturys) - rádiò bèacon
• rádiò bèacon
~o val̃domas
(radijo valdomas) - ràdiò-contrólled
• ràdiò-contrólled
[-əuld]
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas