lietuviuzodynas.lt

savęs angliškai

savę̃s
įvardis, sangrąžinis (įvardis), kilmininkas / pronoun, reflexive (pronoun), genitive
1.
ònesélf;
(verčiamas atitinkamu asmeniu, skaičiumi ir gimine):;
1) mysélf
sg
;
òursélves
pl
;
2) yoursélf
sg
;
yoursélves
pl
;
3) himsélf
sg masc
;
hersélf
fem
;
itsélf
c
;
themsélves
pl
;
Pavyzdžiai
jì patì s. kláusia
(ji pati savęs klausia) - she asks hersélf
• she asks hersélf
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas