lietuviuzodynas.lt

sėdėti angliškai

sėdė́ti
sėdė́ǁti
veiksmažodis / verb
1.
sit*;
keep* one’s seat;
Pavyzdžiai
s. añt kėdė̃s
(sėdeti ant kėdes) - sit* on a chair
• sit* on a chair
s. ùž stãlo
(sėdeti už stalo) - sit* at a táble
• sit* at a táble
lìkti s.
(likti sėdeti) - stay / remáin séated
• stay / remáin séated
darýti ką̃ sė́dint
- be* dóing smth in a sitting position
• be* dóing smth in a sitting position
[...-ˈzɪ-]
2.
(būti kokioje padėtyje / vietoje) be*;
Pavyzdžiai
s. bè pinigų̃
(sėdeti be pinigų) - be* withóut, ar short of, móney
• be* withóut
ar short of
• móney
s. namiẽ
(sėdeti namie) - stay at home;(ruoštis namie; kitur nedirbti) keep* house
• a) stay at home
• b) (ruoštis namie
kitur nedirbti) keep* house
[...-s]
s. naktimìs
(sėdeti naktimis) - sit* up (at night)
• sit* up (at night)
jìs ~jo nuléidęs gálvą
(jis sėdejo nuleidęs galvą) - he sat with his head down
• he sat with his head down
[...hed...]
Frazeologizmai
◊ s. rankàs sudė́jus (nieko neveikti)
(sėdeti rankas sudejus) - (nieko neveikti) twiddle one’s thumbs, idle one’s time awáy
• ≅ twiddle one’s thumbs
• idle one’s time awáy
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas