lietuviuzodynas.lt

siena angliškai

siena
sienǁa
daiktavardis / noun
1.
wall;
Pavyzdžiai
kapitãlinė s.
(kapitalinė siena) - main wall
• main wall
mū́ro s.
(mūro siena) - stone / brick wall
• stone / brick wall
tùrintis beñdrą ~ą
(turintis bendrą sieną) - (apie namą) sèmidetáched
• (apie namą) sèmidetáched
~os spragà
(sienos spraga) - break in a wall
• break in a wall
[breɪk...]
tùščios ~os
(tuščios sienos) - bare walls
• bare walls
aptvérti / apsùpti ~a
(aptverti / apsupti siena) - wall in
• wall in
priẽ Vìlniaus ~ų
(prie Vilniaus sienų) - at the walls of Vilnius
• at the walls of Vilnius
Didžióji kìnų s.
(Didžioji kinų siena) - the Great Wall (of China)
• the Great Wall (of China)
[...greɪt...]
2.
(tarp žmonių) wall of pàrtition
prk.
;
Pavyzdžiai
nesupratìmo s.
(nesupratimo siena) - wall of incòmprehénsion
• wall of incòmprehénsion
3.
(riba) bórder;
bórderlìne;
bóundary;
Pavyzdžiai
kir̃sti / péreiti ~ą
• cross the bórder / fróntier
~os pérėjimo pùnktas
• bórder cróssing point
(valstybės t. p.) fróntier;
Frazeologizmai
◊ prirem̃ti / prispìrti ką̃ priẽ ~os
(priremti / prispirti ką prie sienos) - drive* smb into a córner; have* smb óver a bárrel
• ≅ drive* smb into a córner
• have* smb óver a bárrel
šnek.
◊ prìremtas priẽ ~os
(priremtas prie sienos) - with one’s back to the wall
• ≅ with one’s back to the wall
◊ ir̃ ~os tùri ausìs
(ir sienos turi ausis) - walls have ears
• ≅ walls have ears
◊ sténgtis pramùšti kaktà ~ą
(stengtis pramušti kakta sieną) - run* / knock one’s head agáinst a brick wall
• ≅ run* / knock one’s head agáinst a brick wall
[…hed…]
◊ lìpti añt ~ų
(lipti ant sienų) - go* / climb / crawl up the wall sg
• go* / climb / crawl up the wall
šnek.
sg
siena
daiktavardis / noun
1.
(ochros atmaina) siénna;
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas