lietuviuzodynas.lt

smegenys angliškai

smẽgenys
smẽgenǁys
daiktavardis, daugiskaitinis, daugiskaita, moteriškoji giminė / noun, plural, feminine
1.
(galvos
anat.
;
ir prk.) brain
sg
;
cérebrum
moksl.
sg
;
Pavyzdžiai
pilkóji smegenų̃ mẽdžiaga
(pilkoji smegenų medžiaga) - grey mátter
• grey mátter
stùburo s.
(stuburo smegenys) - spinal cord
• spinal cord
sg
stùburo smegenų̃ skỹstis
(stuburo smegenų skystis) - spinal flúid
• spinal flúid
káulų s.
(kaulų smegenys) - márròw sg; mèdúlla
• márròw
sg
• mèdúlla
paìlgosios s.
(pailgosios smegenys) - mèdúlla òblongáta
• mèdúlla òblongáta
dantų̃ s.
(dantų smegenys) - gum
• gum
sg
smegenų̃ uždegìmas
(smegenų uždegimas) - brain féver
• brain féver
med.
smegenų̃ veiklà
(smegenų veikla) - cèrebrátion
• cèrebrátion
spec.
2.
(valgis) dish of brains
sg
kul.
;
Frazeologizmai
◊ (pra)pláuti ~is
((pra)plauti smegenis) - bráinwàsh
• bráinwàsh
◊ pakrùtink ~is!
(pakrutink smegenis!) - use your brains!
• ≅ use your brains!
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas