lietuviuzodynas.lt

smėlis angliškai

smė̃lis
smė̃lǁis
daiktavardis / noun
1.
sand;
(rupus) grit;
Pavyzdžiai
auksìngas s.
(auksingas smelis) - góld-dùst
• góld-dùst
lakùsis / slankùsis s.
(lakusis / slankusis smelis) - quicksànd, shifting sands
• quicksànd
• shifting sands
pl
~io audrà
(smelio audra) - sándstòrm
• sándstòrm
~io dùgnas
(smelio dugnas) - sándbèd
• sándbèd
~io laĩkrodis
(smelio laikrodis) - sándglàss, hóurglàss
• sándglàss
• hóurglàss
[ˈauə-]
~io spalvõs
(smelio spalvos) - sánd-cóloured; sándy, beige
• sánd-cóloured
• sándy
• beige
pr.
[beɪʒ]
Frazeologizmai
◊ ~io pilìs
(smelio pilis) - a) ivory tówer; b) (paplūdimyje) sándcàstle
• a) ivory tówer
[ˈaɪ-...]
• b) (paplūdimyje) sándcàstle
◊ statýti ~io pilìs
(statyti smelio pilis) - make* rópes of sand, build* cástles in the air
• ≅ make* rópes of sand
• build* cástles in the air
[bɪld…]
◊ statýti añt ~io
(statyti ant smelio) - build* on sand
• build* on sand
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas