lietuviuzodynas.lt

sniegas angliškai

sniẽgas
sniẽgǁas
daiktavardis / noun
1.
snow;
Pavyzdžiai
smarkùs s.
(smarkus sniegas) - héavy snow
• héavy snow
[ˈhevɪ...]
smùlkus s.
(smulkus sniegas) - pówder snow
• pówder snow
tir̃pstantis / patìžęs s.
(tirpstantis / patižęs sniegas) - mélting snow, snów-bròth, slush
• mélting snow
• snów-bròth
• slush
pàdengtas sniegù
(padengtas sniegu) - snów-còvered; (apie kalnus) snów-càpped
• snów-còvered
• (apie kalnus) snów-càpped
mė́tytis sniegaĩs
(metytis sniegais) - play snówbàlls, snówbàll
• play snówbàlls
• snówbàll
báltas kaĩp s., ~o baltùmo
(baltas kaip sniegas, sniego baltumo) - snówy, snòw-white
• snówy
[-əuɪ]
• snòw-white
~o vãlymo mašinà
(sniego valymo mašina) - snówblòwer; snówplòugh
• snówblòwer
• snówplòugh
ver̃čia ~ą
(verčia sniegą) - it is snówing héavily
• it is snówing héavily
[ˈhevɪ-]
Frazeologizmai
◊ ~o sẽnis
(sniego senis) - snówmàn*
• snówmàn*
◊ jám taĩ rū̃pi kaĩp pernýkštis s.
(jam tai rūpi kaip pernykštis sniegas) - he hasn’t the slightest interest in it
• he hasn’t the slightest interest in it
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas