lietuviuzodynas.lt

stalas angliškai

stãlas
stãlǁas
daiktavardis / noun
1.
táble;
Pavyzdžiai
pìlnas s.
(pilnas stalas) - (valgių) tábleful (of)
• (valgių) tábleful (of)
ùž ~o
(už stalo) - (valgant) at (the) táble
• (valgant) at (the) táble
sė́stis priẽ ~o
(sestis prie stalo) - sit* down to (the) táble
• sit* down to (the) táble
kviẽsti ką̃ priẽ ~o
(kviesti ką prie stalo) - invite smb to (the) táble
• invite smb to (the) táble
padeñgti ~ą
(padengti stalą) - lay* / set* the táble
• lay* / set* the táble
s. garbingiáusiems svečiáms
(stalas garbingiausiems svečiams) - top táble
• top táble
dárbo s.
(darbo stalas) - wórkdèsk
• wórkdèsk
sulañkstomas / sùdedamas s.
(sulankstomas / sudedamas stalas) - gátelèg táble
• gátelèg táble
ištiesiamàsis / ištraukiamàsis s.
(ištiesiamasis / ištraukiamasis stalas) - a táble with an exténsion
• a táble with an exténsion
~o atlenkiamóji [ištraukiamóji] dalìs
(stalo atlenkiamoji [ištraukiamoji] dalis) - táble-flàp
• táble-flàp [táble-leaf*]
s. lū́žo nuõ val̃gių
(stalas lūžo nuo valgių) - prk.the táble groaned with food
• the táble groaned with food
prk.
2.
(valgis) meal;
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas