lietuviuzodynas.lt

talentas angliškai

tãlentas
tãlentǁas
daiktavardis / noun
1.
tálent
[ˈtæ-]
;
gift
[g-]
;
Pavyzdžiai
jìs tùri dìdelį ~ą
(jis turi didelį talentą) - he is véry / extrémely tálented / gifted
• he is véry / extrémely tálented / gifted
jìs tùri ~ą mùzikai
(jis turi talentą muzikai) - he has a tálent for músic
• he has a tálent for músic
[...-z-]
2.
(žmogus) man* of tálent;
gifted pérson;
Pavyzdžiai
viẽtos ~ai
(vietos talentai) - lócal tálent
• lócal tálent
sg
~ų ieškótojas
(talentų ieškotojas) - tálent-scòut
• tálent-scòut
3.
tálent (ancient coin and measure)
ist.
;
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas