lietuviuzodynas.lt

tamsta angliškai

támsta
įvardis, asmeninis (įvardis) / pronoun, personal (pronoun)
1.
you;
(D. Britanijoje t. p.) sir (kreipiantis į vyrą);
mádam
[ˈmæ-]
;
ma’am
[mæm]
(kreipiantis į ištekėjusią moterį);
miss (kreipiantis į merginą);
Pavyzdžiai
kur̃ t. gyvenì?
(kur tamsta gyveni?) - where do you live?
• where do you live?
[...lɪv]
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas