lietuviuzodynas.lt

trečias angliškai

trẽčias
skaitvardis, kelintinis (skaitvardis) / numeral, ordinal (numeral)
1.
third;
Pavyzdžiai
trečià kóvo [balañdžio ir pan.]
(trečia kovo [balandžio ]) - ir the third of March
• the third of March [Ápril, etc]
[...ˈeɪ-]
jaũ trečià valandà
(jau trečia valanda) - it is three o’clóck alréady
• it is three o’clóck alréady
[...ɔ:lˈredɪ]
pùsė trečiõs
(pusė trečios) - half past two
• half past two
[hɑ:f...]
t. nùmeris [pùslapis, skỹrius]
(trečias numeris [puslapis, skyrius]) - númber three
• númber [page, chápter] three
trečiàsis asmuõ
(trečiasis asmuo) - third pérson;(tarpininkas) thirdsman*
• a) third pérson
gram.
• b) (tarpininkas) thirdsman*
trečiúoju ãsmeniu
(trečiuoju asmeniu) - in the third pérson
• in the third pérson
trečióji dalìs, vienà trečióji
(trečioji dalis, viena trečioji) - one third
• one-third
Frazeologizmai
◊ ìš trečių̃jų rañkų
(iš trečiųjų rankų) - at third-hànd; ìndiréctly
• at third-hànd
• ìndiréctly
◊ trečiàsis pãtiekalas
(trečiasis patiekalas) - third course; dessért, sweet
• third course
[...kɔ:s]
dessért
[-ˈz-]
sweet
◊ trečių̃jų teĩsmas
(trečiųjų teismas) - court of àrbitrátion
• court of àrbitrátion
[kɔ:t...]
◊ bū́ti trečiám
(būti trečiam) - (prie įsimylėjėlių poros) play góoseberry
• (prie įsimylėjėlių poros) play góoseberry
[...ˈguz-]
idiom.
komp. tel.
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas