lietuviuzodynas.lt

trukumas angliškai

trukùmas
daiktavardis / noun
1.
durátion;
lásting;
trū́kumas
trū́kumǁas
daiktavardis / noun
1.
(stoka, nepriteklius) lack (of);
shórtage (of);
deficiency (in);
Pavyzdžiai
dárbo jėgõs t.
(darbo jėgos trūkumas) - shórtage of hands
• shórtage of hands
svõrio t.
(svorio trūkumas) - short weight
• short weight
dė̃l vandeñs ~o
(del vandens trūkumo) - for want of wáter
• for want of wáter
2.
(rastas patikrinus) déficit;
flaw;
lìmitátions
pl
;
Pavyzdžiai
padeñgti ~ą
(padengti trūkumą) - meet* a déficit
• meet* a déficit
pinigų̃ t.
(pinigų trūkumas) - want of móney
• want of móney
3.
(usu pl) (yda) shórtcòming;
fault;
dráwbàck;
(defektas) deféct;
(netobulumas) ìmperféction;
Pavyzdžiai
ràsti ~ų
(rasti trūkumų) - pick holes (in)
• pick holes (in)
idiom.
turė́ti rimtų̃ ~ų
(tureti rimtų trūkumų) - súffer from great shórtcòmings
• súffer from great shórtcòmings
[...greɪt...]
turė́ti daũg ~ų
(tureti daug trūkumų) - (apie planą, analizę ir pan.) be* full of holes
• (apie planą, analizę ir pan.) be* full of holes
atskleĩsti ~us
(atskleisti trūkumus) - ùncóver / expóse shórtcòmings
• ùncóver / expóse shórtcòmings
sù ~ais
(su trūkumais) - fáulty, deféctive, flawed
• fáulty
• deféctive
• flawed
kū́no t.
(kūno trūkumas) - córporal / bódily deféct
• córporal / bódily deféct
nepáisant visų̃ jõs ~ų
(nepaisant visų jos trūkumų) - for all her faults / lìmitátions
• for all her faults / lìmitátions
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas