lietuviuzodynas.lt

vagiškai angliškai

vãgiškai
prieveiksmis / adverb
1.
thievishly
[ˈθi:v-]
;
(vogčiomis) stéalthily
[ˈste-]
;
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas