lietuviuzodynas.lt

vamzdis angliškai

vam̃zdis
vam̃zǁdis
daiktavardis / noun
1.
pipe;
cónduit;
(didelis) main;
(požeminis t. p.) cúlvert;
(~džiai) the pipes
pl
;
pipe-lìne
sg
;
túbing
sg
;
Pavyzdžiai
vandeñtiekio v.
(vandentiekio vamzdis) - wáter-pìpe
• wáter-pìpe
v. užsikim̃šo
(vamzdis užsikimšo) - there was a block in the pipe
• there was a block in the pipe
2.
(šautuvo) bárrel;
(pabūklo) gun tube;
3.
pipe
muz.
;
réed(-pìpe);
fife;
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas