lietuviuzodynas.lt

žalias angliškai

žãlias
žãlǁias
1.
green;
Pavyzdžiai
žalià spalvà
(žalia spalva) - green (cólour)
• green (cólour)
[...ˈkʌ-]
šviẽsiai ž.
(šviesiai žalias) - péa-gréen
• péa-gréen
tam̃siai ž.
(tamsiai žalias) - bòttle-gréen
• bòttle-gréen
attr
žalì lãpai
(žali lapai) - green leaves
• green leaves
žalieji žirnẽliai
(žalieji žirneliai) - green peas
• green peas
2.
raw;
ùncóoked;
Pavyzdžiai
žalià mėsà
(žalia mėsa) - raw meat
• raw meat
ž. vanduõ
(žalias vanduo) - (nevirintas) ùnbóiled wáter
• (nevirintas) ùnbóiled wáter
[...ˈwɔ:-]
ž. pienas
(žalias pienas) - ùnbóiled milk
• ùnbóiled milk
3.
(nesunokęs) green;
ùnripe;
4.
(neapdirbtas) raw;
Pavyzdžiai
žãliosios plỹtos
(žaliosios plytos) - raw bricks; adóbe
• raw bricks
• adóbe
[-bɪ]
žaliàsis šil̃kas
(žaliasis šilkas) - raw silk
• raw silk
žaliàsis spìritas
(žaliasis spiritas) - raw / crude / nón-distìlled álcohòl / spirit
• raw / crude / nón-distìlled álcohòl / spirit
[...ˈspɪ-]
5.
(neprityręs) green
prk.
;
Pavyzdžiai
ž. vaikìnas
(žalias vaikinas) - green / ìnexpérienced boy, cállòw / raw youth
• green / ìnexpérienced boy
• cállòw / raw youth
[...ju:θ]
6.
(sveikas, stiprus);
Pavyzdžiai
žalióji jaunỹstė
(žalioji jaunystė) - green youth
• green youth
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas