lietuviuzodynas.lt

žinios angliškai

žìnios
žìnǁios
daiktavardis, daugiskaitinis, daugiskaita / noun, plural
1.
knówledge
sg
[ˈnɔl-]
;
Pavyzdžiai
žinių̃ skleidìmas
(žinių skleidimas) - pròpagátion of knówledge
• pròpagátion of knówledge
tèchninės ž.
(techninės žinios) - knów-hòw
• knów-hòw
[ˈnəuhau]
sg
màno žiniomìs
(mano žiniomis) - accórding to my knówledge
• accórding to my knówledge
pagal̃ tùrimas žiniàs
(pagal turimas žinias) - repórtedly
• repórtedly
įsigýti žinių̃
(įsigyti žinių) - acquire knówledge
• acquire knówledge
turė́ti žinių̃
(tureti žinių) - have* some knówledge (of)
• have* some knówledge (of)
2.
see also žinià
infòrmátion
sg
;
infò
šnek.
sg
;
(apie priešo, užsienio žvalgybų veiklą) intélligence
sg
;
Frazeologizmai
◊ blõgos ž. greĩtai skliñda
(blogos žinios greitai sklinda) - ill news has wings
• ill news has wings
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas