lietuviuzodynas.lt

žygis angliškai

žỹgis
žỹgǁis
daiktavardis / noun
1.
march;
trip
jūr.
;
cruise
[kru:z]
;
Pavyzdžiai
~yje
(žygyje) - on the march
• on the march
dalyváuti ~yje
(dalyvauti žygyje) - campáign (against, for); take* the field
• a) campáign (against, for)
• b) take* the field
kar.
[...fi:ld]
2.
(ekskursija pėsčiomis) wálking tour / trip
[...tuə...]
;
hike;
Pavyzdžiai
išeĩti į̃ dvidiẽnį ~į
(išeiti į dvidienį žygį) - go* on a twódàys’ wálking tour / trip
• go* on a twó dàys’ wálking tour / trip
ž. slìdėmis
(žygis slidėmis) - skiing trip
• skiing trip
[ˈski:-...]
3.
(protestuotojų) march;
crùsáde;
4.
(priemonė) méasure
[ˈmeʒə]
;
arrángement
[əˈreɪ-]
;
Pavyzdžiai
im̃tis ~ių
(imtis žygių) - take* steps / méasures ar (prompt) áction; make* arrángements
• take* steps / méasures ar (prompt) áction
• make* arrángements
5.
deed;
éxplòit;
feat;
Pavyzdžiai
drąsùs ž.
(drąsus žygis) - bold / great / heróic deed
• bold / great / heróic deed
[...greɪt...]
karìnis ž.
(karinis žygis) - feat of arms
• feat of arms
dárbo ž.
(darbo žygis) - lábour éxploit
• lábour éxploit
6.
time
šnek.
;
Pavyzdžiai
kìtą ~į
(kitą žygį) - some óther time; next time
• some óther time
• next time
tuõ pačiù ~iù
(tuo pačiu žygiu) - at same time
• at same time
7.
cárabus
zool.
;
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas