lietuviuzodynas.lt

Balsas latviškai

Balsas - bal̃sas  (4) daž.  noz. balss
pažinti iš balso - pazīt pēc balss
pirmu balsu dainuoti - dziedāt pirmo balsi
sąžinės, proto balsas - sirdsapziņas, prāta balss
atiduoti savo balsus (už ką) - nodot savas balsis  (par ko)
balsu - balsī; skaļi
balso stygos anat.  - balss saites

pakelti balsą - pacelt balsi
ne savu balsu - ne savā balsī
vienu balsu - /visi/ vienā balsī; vienbalsīgi; ar visām balsīm
balsaskylė  (1) anat.  balss sprauga;
balsavimas  (1) balsošana
atviras balsavimas - atklāta balsošana
slaptas balsavimas - aizklāta balsošana
balsavimo teisė - balsstiesības
 dsk.;
balsė  (2) gram.  patskanis  (burts);   ~iai  adv.  skaļi;
balsynas  (1) gram.  visu patskaņu kopums; vokālisms;
balsingas   -a  (1) tāds, -a, kas ir ar skaņu  (skaļu) balsi; skaņš   -a; skanīgs   -a;
balsinis    (2) balss-;
balsis  (2) gram.  patskanis  (skaņa); vokālisBalsas frazeologizmai, angliškai, lenkiškai, sinonimai
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas