lietuviuzodynas.lt

Dėti latviškai

Dėti - ́ti  (dẽda, ~jo)
1.
likt  (uz kādas virsmas vai kur iekšā)
2.
ievietot
dėti straipsnį į laikraštį - ievietot avīzē rakstu
3.
likt  (piem., zīmogu, parakstu)
dėti kirčio ženklą - apzīmēt ar akcentu
dėti savo parašą - parakstīties
4.
likt; /pie/likt; kraut
dėti vežimą - likt  (kraut) vezumu
dėti pastangų(pãstangas) - pielikt pūles
dėti mokesčius - /uz/likt nodokļus
5.
dēt
višta kiaušinį deda - vista dēj olu
6.
likt, iecelt; norīkot
dėti vyresniuoju - likt  (iecelt) par vecāko
7.
/sa/līdzināt
dėti prie manęs - salīdzināt ar mani
8.
sacerēt
dėti dainą - sacerēt dziesmu  (likt pantmērā)
9.
iesist, sadot
dėti botagu - iesist ar pātagu
dėti per ausį - ielikt pa ausi

dėti galvą -   1) nolikt galvu  (upurēt dzīvību)  2) likt galvu /ķīlā/, garantēt
dėti į akį - likties uz acs  (gulēt)
į širdį dėti - ņemt sirdī  (pārdzīvot)
nežinoti, kur akis dėti - nezināt, kur acis likt /aiz kauna/
dėtinis    (2) /ie/likts   -a
dėtiniai dantys - ieliktie  (mākslīgie) zobi
dėtis  (dẽdasi, ~josi) likties; dēties
nėra kur dėtis - nav kur likties  (dēties)
ji dėjosi nieko nežinanti - viņa izlikās neko nezinām
jis dedasi išminčium - viņš izliekas par gudrinieku
kas čia dedasi? - kas šeit notiek?
dėkis prie manęs! - pievienojies man!

dėtis į galvą - ņemt vērā
dėtis į širdį - ņemt pie sirds
dėtis   (~ties)  (1)  s.
1.
dējums
antros dėies kiaušiniai - otrā dējuma olas
2.
dēšanas laiksDėti frazeologizmai, angliškai, lenkiškai, sinonimai
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas