lietuviuzodynas.lt

Eitynės latviškai

Eitynės - eiti  (eĩna, ė̃jo) daž.  noz. iet; nākt
eiti keliu - iet pa ceļu
eiti į darbą - iet uz darbu
eiti per sodą - iet caur dārzu
eiti pro duris - iet pa durvīm
eiti miškan - iet uz mežu
eiti pėsčiomis - iet kājām
eiti žingsniu - iet solī
eiti į svečius - iet ciemos
eiti į pagalbą - iet palīgā
eiti žaisti - iet rotaļās
eiti į ataką - iet uzbrukumā
eik šen! - nāc šurp!
ledai upe eina - upē iet ledus
traukinys eina - vilciens iet
laikrodis eina gerai - pulkstenis iet labi
dienos eina - dienas iet  (rit)
kelias eina pagal upę - ceļš iet gar upi
jam eina mokslas - viņam mācībās veicas
ėjo septynioliktieji metai - gāja septiņpadsmitais gads
eiti už vyro - iet pie vīra  (apprecēties)
jis už mane eina - viņš ir manā pusē
šaltis eina - aukstums nāk
dūmai eina - dūmi kūp
eiti pareigas - izpildīt pienākumus
eiti geryn - iet uz labo pusi  (uzlaboties)
eiti blogyn - iet uz slikto pusi  (pasliktināties)
eiti pirmyn - iet uz priekšu
eina garsas apie vyrų narsą - iet slava par vīru drosmi
kiek javų eis į tą maišą? - cik labības ietilps  (saies) tai maisā?
šios prekės gerai eina - šīs preces labi pērk

eiti iš galvos (prõto) - sajukt prātā
galvomis eiti - trakot; dauzīties
per širdį eiti - sāpināt
eiti vėjais - aiziet vējā; izkupēt
eiti lažybų - saderēt, noslēgt derības
eik /jau/ eik - ej nu ej
kūnas pagaugais eina - šermuļi iet pa kauliem
eitynės  (2)  dsk.
1.
soļošanas sacensības
2.
gājiens;
eitinis    (2) gājiena-Eitynės angliškai, lenkiškai, sinonimai
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas