I latviškai

I - ãklinti   (~ina,  ~ino)
1.
apžilbināt; darīt aklu
2.
iet taustoties  (par aklu)
3.
aizsegt caurumu  (piem., caurules galu)
4.
saukāt par aklu;
~ióti   (~iója,  ~iójo) sk.   ãklinti;
~ỹs  (4) ent.  aklais dundurs;
~ỹs   -ė̃  (4)  subst. aklais   ; neredzīgais   ;
~ỹstė  (2)
1.
 sk.   aklýbė
2.
pārn. garīgais aklums; tumsonība;
~ókas   -a  (1) pusakls   -a; paakls   -a;
~õm,
ì  adv.  akli
dìrbti ~omìs - strādāt akli
~ùmas  (2) aklums
spalvų̃ ~ùmas - krāsu aklums
polìtinis ~ùmas - politiskais aklums
~utė̃lis    (2) pilnīgi akls   -a

Į - į̃  prep.  (ar ak.)
1.
 (kustības, darbības virziena, vietas apzīmēšanai) uz  (ar ak.)
į̃ kaĩ - pa kreisi
į̃ rýtus - uz austrumiem
kviẽsti į̃ susirinkì - aicināt uz sanāksmi
gérti į̃ sveikã - dzert uz veselību
važiúoti į̃ miẽstą - braukt uz pilsētu
kreĩptis į̃ gýdytoją - griezties pie ārsta
rašýti į̃́siuvinį - rakstīt burtnīcā
kópti į̃ kálną - kāpt kalnā
patèkti į̃ neláimę - nokļūt  (iekļūt) nelaimē
2.
 (aptuvena laika, daudzuma apzīmēšanai) uz  (ar ak.); pret  (ar ak). ap  (ar ak.)
į̃ pavãsarį - uz pavasari  (pavasara pusi)
į̃ rý - pret rītu
3.
 (darbības veida apzīmēšanai)
sakýti tiẽsą į̃ akìs - sacīt patiesību acīs
sumálti į̃ dùlkes - samalt putekļos
suskìrstyti į̃ grupès - iedalīt grupās
4.
 (darbības mērķa, nolūka apzīmēšanai)
ateĩti į̃ svečiùs - atnākt viesos  (ciemos)
prašýtis į̃ nakvý - lūgt naktsmājas
5.
 (apzīmētāja vārdkopās) uz  (ar ak.)
téisė į̃ dárbą - tiesības uz darbu
kẽlias į̃ láimę - ceļš uz laimi
kandidãtas į̃ deputatùs - deputātu kandidāts
6.
 (apmaiņas, pārmaiņas, līdzības un citu attieksmju apzīmēšanai)
mainýti į̃ áuksą - mainīt pret zeltu
į̃ lapùs išáugti - izaugt lakstos
jìs į̃ tavè panašùs - viņš ir tev līdzīgs

̃ į̃ sveikãtą! - uz veselību!
dárbas neĩ į̃ tvõrą, neĩ į̃ miẽ - darbs ne sētai ne mietam; nekam nederīgs darbs
im̃ti į̃ nã - ņemt rokā
výras į̃ vý - vīrs pie vīra, visi kā viens
dienà į̃ diẽ - dienu dienā, katru dienu
petỹs į̃ pẽ - plecu pie pleca
išeĩti į̃ žmónes -   1) kļūt zināmam, -ai  (slavenam, -ai)  2) kļūt par krietnu cilvēkuI angliškai, terminai
Paieška
Ką reiškia smile anglų kalboje?
Sekite mus