lietuviuzodynas.lt

Raštas latviškai

Raštas - rãštas  (2)
1.
daž.  noz. raksts
išsiųsti raštą - izsūtīt rakstu
pranešti raštu - paziņot rakstiski
klasės rašto darbas - klases rakstu darbs
garbės raštas - goda raksts
2.
rokraksts
aiškus raštas - skaidrs rokraksts
3.
raksts  (piem., galdauta, lādes)
4.
 dsk.   (~ai) raksti  (rakstu kopojums);
raštavimas  (1) /iz/rakstīšana  (rakstos), /iz/rotāšana  (piem., auduma); izrakstījums, /iz/rotājums;
raštelis  (2) zīmīte;
raštija  (2) rakstniecība; literatūra;
raštinė  (1) kanceleja; darbvedība
raštinės reikmenys - kancelejas piederumi
raštingas   ~a  (1) lasīt un rakstītpratējs   -a;
raštingumas  (2) lasīt un rakstītprašana;
raštininkas    (1)
1.
rakstvedis   -e; darbvedis   -e; kancelejas darbinieks   -ce
2.
novec. rakstnieks   -ce;
raštininkauti   (~ininkáuja,  ~ininkãvo) būt par kancelejas darbinieku   -ci;
raštiškas   -a  (1) rakstisks   -a
raštiškas atsakymas - rakstiska atbilde
raštuotas   -a  (1) rakstains   -a; rakstots   -a; izrakstīts   -a  (piem., galdauts);
raštuoti   (~úoja,  ~ãvo) /iz/rakstīt  (ar rakstiem); /iz/rotāt  (piem., spieķi);
raštuotinis    (1) rakstains   -a; izrakstīts   -a
raštuotinis rankšluostis - rakstains dvielis
raštvedyba  (1) rakstvedība, darbvedība;
raštvedys   -ė̃  (3b) rakstvedis   -e; darbvedis   -e

Rąstas - ̃stas  (2) baļķisRaštas frazeologizmai, angliškai, lenkiškai, sinonimai
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas