lietuviuzodynas.lt

Siena latviškai

Siena - síena  (1)
1.
siena
mūro siena - mūra siena
pilies sienos - pils sienas
kviečiai kaip siena - kvieši kā mūris, vareni kvieši
2.
robeža
valstybės sienos - valsts robežas

gyventi kinų siena apsitvėrus - dzīvot aiz Ķīnas mūra  (norobežoties no ārpasaules)
prie sienos remti - piespiest pie sienas
ant sienų lipti - rāpties pa sienām  (no sāpēm)
siendriekė  (1) bot.  tladianta  (vīteņaugs);
sienelė  (2)
1.
 dem.  sieniņa
2.
 (krāsns) mūrītis;
sieninis    (1) sienas-
sieninis laikraštis - sienas avīze
sieninis laikrodis - sienas pulkstenis
sienlaikraštis  (1) sienas avīze;
sienmedis  (1) būvbaļķim derīgs koks;
sienojas  (1) /būv/baļķis;
sienojinis    (1) /būv/baļķu-;
sienotarpis  (1)  (sienas) baļķu starpa;
sienpopieriai  (1)  dsk. tapetes  dsk.;
sienramstis  (1) sienas balsts  (atbalsts);   ~tarpis sk.   sienótarpis

Siena - Siena  Reģionu nosaukumi ģeogr. Sjēna

Siena - síena  (1)
1.
siena
mūro siena - mūra siena
pilies sienos - pils sienas
kviečiai kaip siena - kvieši kā mūris, vareni kvieši
2.
robeža
valstybės sienos - valsts robežas

gyventi kinų siena apsitvėrus - dzīvot aiz Ķīnas mūra  (norobežoties no ārpasaules)
prie sienos remti - piespiest pie sienas
ant sienų lipti - rāpties pa sienām  (no sāpēm)
siendriekė  (1) bot.  tladianta  (vīteņaugs);
sienelė  (2)
1.
 dem.  sieniņa
2.
 (krāsns) mūrītis;
sieninis    (1) sienas-
sieninis laikraštis - sienas avīze
sieninis laikrodis - sienas pulkstenis
sienlaikraštis  (1) sienas avīze;
sienmedis  (1) būvbaļķim derīgs koks;
sienojas  (1) /būv/baļķis;
sienojinis    (1) /būv/baļķu-;
sienotarpis  (1)  (sienas) baļķu starpa;
sienpopieriai  (1)  dsk. tapetes  dsk.;
sienramstis  (1) sienas balsts  (atbalsts);   ~tarpis sk.   sienótarpis

Siena - Siena  Reģionu nosaukumi ģeogr. Sjēna

Siena - síena  (1)
1.
siena
mūro siena - mūra siena
pilies sienos - pils sienas
kviečiai kaip siena - kvieši kā mūris, vareni kvieši
2.
robeža
valstybės sienos - valsts robežas

gyventi kinų siena apsitvėrus - dzīvot aiz Ķīnas mūra  (norobežoties no ārpasaules)
prie sienos remti - piespiest pie sienas
ant sienų lipti - rāpties pa sienām  (no sāpēm)
siendriekė  (1) bot.  tladianta  (vīteņaugs);
sienelė  (2)
1.
 dem.  sieniņa
2.
 (krāsns) mūrītis;
sieninis    (1) sienas-
sieninis laikraštis - sienas avīze
sieninis laikrodis - sienas pulkstenis
sienlaikraštis  (1) sienas avīze;
sienmedis  (1) būvbaļķim derīgs koks;
sienojas  (1) /būv/baļķis;
sienojinis    (1) /būv/baļķu-;
sienotarpis  (1)  (sienas) baļķu starpa;
sienpopieriai  (1)  dsk. tapetes  dsk.;
sienramstis  (1) sienas balsts  (atbalsts);   ~tarpis sk.   sienótarpis

Siena - Siena  Reģionu nosaukumi ģeogr. Sjēna

Siena - síena  (1)
1.
siena
mūro siena - mūra siena
pilies sienos - pils sienas
kviečiai kaip siena - kvieši kā mūris, vareni kvieši
2.
robeža
valstybės sienos - valsts robežas

gyventi kinų siena apsitvėrus - dzīvot aiz Ķīnas mūra  (norobežoties no ārpasaules)
prie sienos remti - piespiest pie sienas
ant sienų lipti - rāpties pa sienām  (no sāpēm)
siendriekė  (1) bot.  tladianta  (vīteņaugs);
sienelė  (2)
1.
 dem.  sieniņa
2.
 (krāsns) mūrītis;
sieninis    (1) sienas-
sieninis laikraštis - sienas avīze
sieninis laikrodis - sienas pulkstenis
sienlaikraštis  (1) sienas avīze;
sienmedis  (1) būvbaļķim derīgs koks;
sienojas  (1) /būv/baļķis;
sienojinis    (1) /būv/baļķu-;
sienotarpis  (1)  (sienas) baļķu starpa;
sienpopieriai  (1)  dsk. tapetes  dsk.;
sienramstis  (1) sienas balsts  (atbalsts);   ~tarpis sk.   sienótarpis

Siena - Siena  Reģionu nosaukumi ģeogr. Sjēna

Siena - síena  (1)
1.
siena
mūro siena - mūra siena
pilies sienos - pils sienas
kviečiai kaip siena - kvieši kā mūris, vareni kvieši
2.
robeža
valstybės sienos - valsts robežas

gyventi kinų siena apsitvėrus - dzīvot aiz Ķīnas mūra  (norobežoties no ārpasaules)
prie sienos remti - piespiest pie sienas
ant sienų lipti - rāpties pa sienām  (no sāpēm)
siendriekė  (1) bot.  tladianta  (vīteņaugs);
sienelė  (2)
1.
 dem.  sieniņa
2.
 (krāsns) mūrītis;
sieninis    (1) sienas-
sieninis laikraštis - sienas avīze
sieninis laikrodis - sienas pulkstenis
sienlaikraštis  (1) sienas avīze;
sienmedis  (1) būvbaļķim derīgs koks;
sienojas  (1) /būv/baļķis;
sienojinis    (1) /būv/baļķu-;
sienotarpis  (1)  (sienas) baļķu starpa;
sienpopieriai  (1)  dsk. tapetes  dsk.;
sienramstis  (1) sienas balsts  (atbalsts);   ~tarpis sk.   sienótarpis

Siena - Siena  Reģionu nosaukumi ģeogr. Sjēna

Siena - síena  (1)
1.
siena
mūro siena - mūra siena
pilies sienos - pils sienas
kviečiai kaip siena - kvieši kā mūris, vareni kvieši
2.
robeža
valstybės sienos - valsts robežas

gyventi kinų siena apsitvėrus - dzīvot aiz Ķīnas mūra  (norobežoties no ārpasaules)
prie sienos remti - piespiest pie sienas
ant sienų lipti - rāpties pa sienām  (no sāpēm)
siendriekė  (1) bot.  tladianta  (vīteņaugs);
sienelė  (2)
1.
 dem.  sieniņa
2.
 (krāsns) mūrītis;
sieninis    (1) sienas-
sieninis laikraštis - sienas avīze
sieninis laikrodis - sienas pulkstenis
sienlaikraštis  (1) sienas avīze;
sienmedis  (1) būvbaļķim derīgs koks;
sienojas  (1) /būv/baļķis;
sienojinis    (1) /būv/baļķu-;
sienotarpis  (1)  (sienas) baļķu starpa;
sienpopieriai  (1)  dsk. tapetes  dsk.;
sienramstis  (1) sienas balsts  (atbalsts);   ~tarpis sk.   sienótarpis

Siena - Siena  Reģionu nosaukumi ģeogr. Sjēna

Siena - síena  (1)
1.
siena
mūro siena - mūra siena
pilies sienos - pils sienas
kviečiai kaip siena - kvieši kā mūris, vareni kvieši
2.
robeža
valstybės sienos - valsts robežas

gyventi kinų siena apsitvėrus - dzīvot aiz Ķīnas mūra  (norobežoties no ārpasaules)
prie sienos remti - piespiest pie sienas
ant sienų lipti - rāpties pa sienām  (no sāpēm)
siendriekė  (1) bot.  tladianta  (vīteņaugs);
sienelė  (2)
1.
 dem.  sieniņa
2.
 (krāsns) mūrītis;
sieninis    (1) sienas-
sieninis laikraštis - sienas avīze
sieninis laikrodis - sienas pulkstenis
sienlaikraštis  (1) sienas avīze;
sienmedis  (1) būvbaļķim derīgs koks;
sienojas  (1) /būv/baļķis;
sienojinis    (1) /būv/baļķu-;
sienotarpis  (1)  (sienas) baļķu starpa;
sienpopieriai  (1)  dsk. tapetes  dsk.;
sienramstis  (1) sienas balsts  (atbalsts);   ~tarpis sk.   sienótarpis

Siena - Siena  Reģionu nosaukumi ģeogr. Sjēna

Siena - síena  (1)
1.
siena
mūro siena - mūra siena
pilies sienos - pils sienas
kviečiai kaip siena - kvieši kā mūris, vareni kvieši
2.
robeža
valstybės sienos - valsts robežas

gyventi kinų siena apsitvėrus - dzīvot aiz Ķīnas mūra  (norobežoties no ārpasaules)
prie sienos remti - piespiest pie sienas
ant sienų lipti - rāpties pa sienām  (no sāpēm)
siendriekė  (1) bot.  tladianta  (vīteņaugs);
sienelė  (2)
1.
 dem.  sieniņa
2.
 (krāsns) mūrītis;
sieninis    (1) sienas-
sieninis laikraštis - sienas avīze
sieninis laikrodis - sienas pulkstenis
sienlaikraštis  (1) sienas avīze;
sienmedis  (1) būvbaļķim derīgs koks;
sienojas  (1) /būv/baļķis;
sienojinis    (1) /būv/baļķu-;
sienotarpis  (1)  (sienas) baļķu starpa;
sienpopieriai  (1)  dsk. tapetes  dsk.;
sienramstis  (1) sienas balsts  (atbalsts);   ~tarpis sk.   sienótarpis

Siena - Siena  Reģionu nosaukumi ģeogr. Sjēna

Siena - síena  (1)
1.
siena
mūro siena - mūra siena
pilies sienos - pils sienas
kviečiai kaip siena - kvieši kā mūris, vareni kvieši
2.
robeža
valstybės sienos - valsts robežas

gyventi kinų siena apsitvėrus - dzīvot aiz Ķīnas mūra  (norobežoties no ārpasaules)
prie sienos remti - piespiest pie sienas
ant sienų lipti - rāpties pa sienām  (no sāpēm)
siendriekė  (1) bot.  tladianta  (vīteņaugs);
sienelė  (2)
1.
 dem.  sieniņa
2.
 (krāsns) mūrītis;
sieninis    (1) sienas-
sieninis laikraštis - sienas avīze
sieninis laikrodis - sienas pulkstenis
sienlaikraštis  (1) sienas avīze;
sienmedis  (1) būvbaļķim derīgs koks;
sienojas  (1) /būv/baļķis;
sienojinis    (1) /būv/baļķu-;
sienotarpis  (1)  (sienas) baļķu starpa;
sienpopieriai  (1)  dsk. tapetes  dsk.;
sienramstis  (1) sienas balsts  (atbalsts);   ~tarpis sk.   sienótarpis

Siena - Siena  Reģionu nosaukumi ģeogr. Sjēna

Siena - síena  (1)
1.
siena
mūro siena - mūra siena
pilies sienos - pils sienas
kviečiai kaip siena - kvieši kā mūris, vareni kvieši
2.
robeža
valstybės sienos - valsts robežas

gyventi kinų siena apsitvėrus - dzīvot aiz Ķīnas mūra  (norobežoties no ārpasaules)
prie sienos remti - piespiest pie sienas
ant sienų lipti - rāpties pa sienām  (no sāpēm)
siendriekė  (1) bot.  tladianta  (vīteņaugs);
sienelė  (2)
1.
 dem.  sieniņa
2.
 (krāsns) mūrītis;
sieninis    (1) sienas-
sieninis laikraštis - sienas avīze
sieninis laikrodis - sienas pulkstenis
sienlaikraštis  (1) sienas avīze;
sienmedis  (1) būvbaļķim derīgs koks;
sienojas  (1) /būv/baļķis;
sienojinis    (1) /būv/baļķu-;
sienotarpis  (1)  (sienas) baļķu starpa;
sienpopieriai  (1)  dsk. tapetes  dsk.;
sienramstis  (1) sienas balsts  (atbalsts);   ~tarpis sk.   sienótarpis

Siena - Siena  Reģionu nosaukumi ģeogr. Sjēna

Siena - síena  (1)
1.
siena
mūro siena - mūra siena
pilies sienos - pils sienas
kviečiai kaip siena - kvieši kā mūris, vareni kvieši
2.
robeža
valstybės sienos - valsts robežas

gyventi kinų siena apsitvėrus - dzīvot aiz Ķīnas mūra  (norobežoties no ārpasaules)
prie sienos remti - piespiest pie sienas
ant sienų lipti - rāpties pa sienām  (no sāpēm)
siendriekė  (1) bot.  tladianta  (vīteņaugs);
sienelė  (2)
1.
 dem.  sieniņa
2.
 (krāsns) mūrītis;
sieninis    (1) sienas-
sieninis laikraštis - sienas avīze
sieninis laikrodis - sienas pulkstenis
sienlaikraštis  (1) sienas avīze;
sienmedis  (1) būvbaļķim derīgs koks;
sienojas  (1) /būv/baļķis;
sienojinis    (1) /būv/baļķu-;
sienotarpis  (1)  (sienas) baļķu starpa;
sienpopieriai  (1)  dsk. tapetes  dsk.;
sienramstis  (1) sienas balsts  (atbalsts);   ~tarpis sk.   sienótarpis

Siena - Siena  Reģionu nosaukumi ģeogr. Sjēna

Siena - síena  (1)
1.
siena
mūro siena - mūra siena
pilies sienos - pils sienas
kviečiai kaip siena - kvieši kā mūris

Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas