lietuviuzodynas.lt

Ypatumas latviškai

Ypatumas - ýpata  (1)  kopdz. novec. īpatnis   -e;
ypatybė  (1) īpatnība; īpaģība
turėti gerų ypatybių - būt ar labām īpašībām
metalo ypatybės - metāla īpaģības
literatūrinės kalbos ypatybės - literārās valodas īpatnības
  ~ìngai  adv.  /it/ īpaši, /it/ sevišķi; savdabīgi;
ypatingas   ~a  (1) īpatnējs   -a; īpašs   -a; sevišķis   -a; savdabīgs   -a
ypatingas atvejis - neparasts gadījums
ypatingi požymiai - sevišķas pazīmes
su ypatingu dėmesiu - ar sevišķu uzmanību
nieko ypatingo - nekā sevišķa
ypatingumas  (2) īpatnīgums; savdabīgums;
ypatumas  (2) īpatnums; sevišķums;
ypatus   -ì  (4) īpašs   -a; īpatns   -a; atšķirīgs   -a; /at/sevišķs   -aYpatumas angliškai, sinonimai
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas