lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas

Labai sinonimai

Didžiai, Dideliai, Nepaprastai, Drūtai, Drūčiai, Baisiai, Baisingai, Nuostabiai, Klaikiai, Mirtinai, Mirštamai, Be galo, Be krašto, Begaliniai, Neapsakomai, Negirdėtai, Nematytai, Neregėtai, Neįtikimai, Neįsivaizduojamai, Neišmatuojamai, Nežmoniškai, Beprotiškai, Pragariškai, Pasakiškai, Šuniškai, Žvėriškai, Šėtoniškai, Velniškai, Pašėlusiai, Pašėliškai, Pasiutusiai, Pasiutiškai, Padūkusiai, Patrakusiai, Pagedusiai, Pagediškai, Paikusiai, Papaikusiai, Pastipusiai, Patrikusiai

Labai frazeologizmai, angliškai, latviškai, lenkiškai
Frazeologizmų žodynas