Absorbcija reikšmė

Absorbcija - (lot. absorptio - sugėrimas, susiurbimas): 1. chem. medžiagos sugėrimas iš dujų arba skysčių visu absorbento tūriu; l.fiz. elektromagnetinių bangų mažėjimas, kai jos sklisdamos sąveikauja su kokia nors medžiaga, pvz.: šviesos a.; garso a.; 3. bot. toks šviesos, vandens arba dujų įsiurbimas arba įsisiurbimas į kurį nors kūną, kai tame procese dalyvauja visa absorbento masė; 4. komp. dualieji dėsniai av(a/\b)=a; a/\(avb)=a, kuriuos tenkina visi Būlio algebros elementai a ir b; 5. melior. medžiagos savybė sugerti kitas medžiagas savo tūriu.

Absorbcija angliškai
Ar žinai ką reiškia vakonda?
Sekite mus