Acta apostolicae sedis reikšmė

Acta apostolicae sedis - Oficialus periodinis Vatikano leidinys, skelbiantis popiežių bules, konstitucijas, enciklikas, laiškus, Romos kurijos įstaigų (kongregacijų, tribunolų) viešus potvarkius, dokumentus; eina nuo 1909; redaguoja Valstybės sekretoriatas.
Ar žinai ką reiškia observuoti?
Sekite mus