Adverbialinis reikšmė

Adverbialinis - (lot. adverbialis - prieveiksmio; sk. adverbijalinis) - lingv. prieveiksminis, turintis prieveiksmio savybių arba jo reikšmę; dažniausiai - kaitomo žodžio forma, kurios ryšys su to žodžio kaityba visiškai nutrūkęs, pvz., gražiuoju (išsiskyrė), namo (parėjo) ir t.t.
Ar žinai ką reiškia Madija ?
Sekite mus