Aeroklimatologija reikšmė

Aeroklimatologija - (aero- + gr. kl'ima, kilm, klimatos - polinkis + logos - mokslas; sk. a/eroklimatologija) -meteor. meteorologijos šaka, tirianti laisvosios atmosferos klimatą: troposferos aukščiau kaip 1,5 km nuo Žemės paviršiaus ir apatinio stratosferos sluoksnio 20-25 km ir aukščiau.
Ar žinai ką reiškia malimo?
Sekite mus