Agnatai reikšmė

I agnatai - (lot. agnatus - giminaitis iš tėvo pusės): 1. rom. teis. visi tėvui pavaldūs asmenys (ne vergai), kilę iš vieno protėvio, įsūnyti ar patekę į šeimą santuoka; 2. germ. teis. iš vyro pusės kraujo giminaičiai vyrai.,

II agnatai - (a- + gr. gnathós - žandikaulis)- bežandžiai: seniausieji stuburiniai iškastiniai gyvūnai; iš jų dabar gyvena tik nėgės ir miksinos.
Ar žinai ką reiškia karatė?
Sekite mus