Agonistikai reikšmė

Agonistikai - (gr. agonistikos - kovingas) - krikščionių sekta: kairieji donatininkai; veikė Šiaurės Afrikoje IV-V a.; suvalstybintą, turtėjančią bažnyčią kaltino išdavimu, propagavo asketizmą, vadovavo varguomenės sukilimams.
Ar žinai ką reiškia lazeris?
Sekite mus