Akceptorinis reikšmė

Akceptorinis - (plg. akceptorius) - chem. susijęs su akceptoriumi, pvz., ~ė priemaiša ir. akceptorius; ~i s tirpiklis- tirpiklis, sudarantis koordinacinį ryšį su tirpiniu.
Ar žinai ką reiškia Vega?
Sekite mus