Akrostichas reikšmė

Akrostichas - (gr. akros - kraštutinis + stichos- eilutė) - lit. eiliuoto kūrinio eilučių pirmosios raidės, kurios, skaitant iš viršaus į apačią, sudaro žodį ar posakį, dažnai - rašytojo ar poeto vardą ir pavardę, pvz., Martyno Mažvydo (apie 1510- 1563) vardas ir pavardė ~u įrašyti jo katekizmo (1547) eiliuotoje prakalboje Knigieles Paczias byla Letuuinikump ir Szemaiczump (3-19 eilutė): Vincas Kudirka (1858-1899) eilėraštyje Mįslės įrašė žodį DAVATKA: Dievas visad ant lūpų, o širdyje velnias; Akis tuojau užmerkia išvydusi kelnes; Vaikščioju atsiplėšus - įžadai mat toki; Atmintyje lik laiko, kur atlaidai koki, Tur liežuvį bjauresnį už gyvatės gylį; Kasdien tupi bažnyčioj, nes tinginį myli. Atminki, kas tai būtų, jei mįslius mint moki.

Akrostichas angliškai
Ar žinai ką reiškia danas?
Sekite mus