Aktualizacija reikšmė

Aktualizacija - (lot. actualis - tikras, realus; sk. aktu/alizacija): l. psichol. ilgalaikėje arba trumpalaikėje atmintyje užfiksuotos informacijos atsiminimas, t.y. informacijos atgaminimas arba atkūrimas; priklausomai nuo to, kiek laiko atmintyje užfiksuota informacija išsilaikė ar po kiek laiko užsimiršo; skiriama lengvesnė arba sunkesnė a.; 2. lingv.: a) visos priemonės, kuriomis kalba įsikūnija šnekoje; tai savybiniai įvardžiai (plg. namai ir mano namai), tikriniai daiktavardžiai (plg. kalneliai ir Vilniaus kalneliai) ir kt.; b) tikslingas kalbos elementų (naujadarų,barbarizmų, tarmybių) pavartojimas grožinėje literatūroje, kuriant personažo charakterį.

Aktualizacija latviškai, lenkiškai
Ar žinai ką reiškia guašas?
Sekite mus