Asociacija reikšmė

Asociacija - (lot. associatio - susijungimas; sk. asocijacija): 1. susivienijimas, sąjunga; asmenų arba organizacijų susivienijimas ūkinei, politinei, mokslinei ar kultūrinei veiklai; 2. chem. susijungimas silpnaisiais ryšiais: tos pačios medžiagos kelių molekulių (arba jonų) jungimasis į poras ar trijules; 3.psichol. ryšys tarp psichinių reiškinių - kai vienas jų aktualizuojamas (suvokiamas, įsivaizduojamas, įsisąmoninamas), tai iškyla ir kitas; 4. med. abiejų akių darbo darna - matomas vienas vaizdas; 5. bot. grupė panašios sudėties augalų bendrijų, augančių vienodos aplinkos sąlygomis, pvz., kerpinio pušyno a.; 6. astr. jaunų Be ir O spektrinės klasės žvaigždžių arba Tauro (T tipo) kintamųjų žvaigždžių telkinys; 7. komp. bendrais požymiais arba interesais susijusių objektų (duomenų, reiškinių, procesų, daiktų, asmenų) visuma; loginė objektų sąsaja; 8. Europos Sąjungos santykių su jai nepriklausančia šalimi forma, kuriai būdingas ypatingas santykių glaudumas bei platumas ir kurios juridinis pagrindas yra Europos Bendrijos steigimo sutarties 310 straipsnis.

Asociacija angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai
Ar žinai ką reiškia ochra?
Sekite mus