Atmosfera reikšmė

Atmosfera - (gr. atmos - garai + sphaira - rutulys): 1. planetos, jos palydovo, žvaigždės išorės dujinis apvalkalas, iŠ visų pusių gaubiantis kietą arba skystą planetos paviršių ir dažniausiai, pvz.. Veneros. Jupiterio ir Saturno, nepraleidžiantis tiesioginės šviesos, o Marso ir Žemės a. yra skaidri; Žemės a. - Žemės rutulį gaubiantis oro sluoksnis; 2. nesisteminis slėgio vienetas; normalioji (f i z i k i n ė) a. - lygi 760 mm aukščio gyvsidabrio stulpelio slėgiui 0 "C temperatūroje, esant normaliam Žemės pagreičiui: 3. chem. dujinė aplinka reakcijai atlikti ar reakcijos produktams apsaugoti:4. prk. aplinka, nuotaika, supanti kurį nors asmenį, reiškinį.

Atmosfera angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai
Ar žinai ką reiškia karatė?
Sekite mus