lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas

Cenzūra reikšmė

Cenzūra - (lot. censura - cenzoriaus pareigos < censeo - vertinu): I. spaudos, kino ir televizijos filmų, radijo bei televizijos laidų, teatro spektaklių ir kitų viešų renginių turinio kontrolė, kurios tikslas - neleisti platinti tam tikrų žinių, idėjų, teorijų: 2. įstaiga, kontroliuojanti spaudą, kino ir televizijos filmus, radijo bei televizijos laidas; 3. teis. cenzoriaus tarnyba, pareigos: 4. nuobaudos, skiriamos parlamento deputatams už vidaus tvarkos reglamento pažeidimą; 5. kanonų teisėje - bendras bažnytinių bausmių pavadinimas; 6. visuomeninių normų sistema, nesąmoningais mechanizmais kontroliuojanti žmogaus potraukius, ribojanti jų realizavimą,

Cenzūra - (lot. caesura - perskėlimas): 1. muz. riba tarp dviejų muzikinių darinių - motyvų, frazių, temų, dalių; 2. lit. ilgesnės eilėraščio eilutės (4- 6 pėdų) dalijimas pusiau, kad būtų lengviau skaityti, pvz.:"Mano jaunystė //- skrendantis sapnas: vakar nuo skruostų // ašaras braukė. Šiandien, atklydus, // alėjoj vieši, marguos bulvaruos // iškilmės laukia.(A. Miškinis)."

Cenzūra angliškai, latviškai, lenkiškai
Kirčiavimas:
1. Cenzūrà (dktv. mot.gim. vnsk. V.)
2. Cenzūrà (dktv. mot.gim. vnsk. Įn.)
3. Cenzū̃ra (dktv. mot.gim. vnsk. Š.)
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas