lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas

Ebionitai reikšmė

Ebionitai - (hebr. ebjonim - skurdžiai, vargingai; sk. ebijonitai) - viena ankstyviausių krikščionybės srovių; pirmaisiais amžiais reiškėsi Palestinoje, Sirijoje; ideologija artimi kumranitams; Jėzų laikė žydų pranašu, Juozapo ir Marijos sūnumi, kuriame įsikūnijusi Šventoji Dvasia; praktikavo apipjaustymą, ritualinį apsiplovimą, šabą, griežtą asketizmą; susiliejo su gnostikais.
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas