Fonas reikšmė

I fonas - (pranc. fond - pagrindas, pamatas): 1. aplinka, terpė, kurioje kas nors yra, vyksta; 2. dailės kūrinio spalvinis pagrindas, kuriame tapomi daiktai, figūros; 3. rad. trukdymai (nenutrūkstamas ūžesys) elektros signalų perdavimo ir stiprinimo sistemose; 4. chem. indiferentinis elektrolitas; 5. komp. žemo prioriteto (antraplanės) užduotys ir programos.,

II fonas - (gr. phone-garsas, balsas) - nesisteminis garso garsumo (intensyvumo) lygio bematis vienetas; etaloninio garso f. sutampa su decibelu.,

-fonas - (gr. phone - garsas, balsas) - sudurtinių žodžių antrasis dėmuo, rodantis sąsają su garsu, balsu, pvz., diktofonas, mikrofonas.

Fonas angliškai, lenkiškai
Ar žinai ką reiškia niu?
Sekite mus