Haidukas reikšmė

Haidukas - (lenk. hajduk < vengr. hajduk dgs. - kareiviai): 1. XVI-XVII a. Lenkijos kariuomenėje Stepono Batoro (vengr. Bathory; 1533-1586) vengrų pavyzdžiu suorganizuotos kariuomenės kareivis; 2. XVI-XIX a. - pietinių slavų ir vengrų patriotas, dėl savo žemių išlaisvinimo kovojantis su turkais partizanų daliniuose; 3. senovės Lenkijoje - dvaro tarnas, dėvintis vengrišką drabužį; 4. vengrų kilmės lenkų liaudies šokis, populiarus Lenkijoje dar iki XV a., temperamentingas, greito tempo, šokamas vieno vyro, artimas kalniečių šokiui.

Haidukas latviškai
Ar žinai ką reiškia fagas?
Sekite mus