lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas

Iblis reikšmė

Iblis - Musulmonų tikėjime velnias, šėtonas, piktoji dvasia; angelas už nenorą nusilenkti Alacho sukurtam Adomui buvęs išvarytas iš rojaus jis sugundęs nusidėti Adomą ir Havą (Ievą); gyvenąs žemėje (griuvėsiuose, kapinėse), stumęs žmones į nuodėmę, būsiąs nubaustas paskutinio teismo metu; Korane, teologijos literatūroje jo vardas dažnai vartojamas kaip šaitano (šėtono) sinonimas.
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas