Jansenizmas reikšmė

Jansenizmas - (pagal šios srovės pradininko K. Janseno (Jansen; lot. Jansenius; 1585-1638), olandų teologo, Ipro (Ypres) miesto vyskupo, pavardę) - XVII-XVIII a. religinė srovė Olandijoje ir religinis visuomeninis sąjūdis Prancūzijoje, pietizmo atmaina, artima kalvinizmui; neigė valios laisvę, pripažino lemtį, skelbė griežtą religinį etinį tobulinimąsi, svarbiausiu priešu laikė jėzuitus; jansenistai nesitaikstė su oficialia katalikų bažnyčios ideologija, bet ir nedrįso atvirai pereiti į protestantų stovyklą; Prancūzijoje ~o centras buvo Port Rojalio vienuolynas; j. atspindėjo nusivylimą tradicine katalikybe, išreiškė neapykantą jėzuitams ir reiškė opoziciją absoliutizmui; j. darė didelę įtaką Prancūzijos intelektualiniam gyvenimui; nepalaikomas karaliaus Liudviko XIV (Louis XIV; 1638-1715), persekiojamas katalikų bažnyčios ir jėzuitų ordino, j. Prancūzijoje XVIII a. išnyko, o Olandijoje gyvuoja iki šiolei kaip savarankiška Utrechto bažnyčia.
Kirčiavimas:1. Jansenìzmas (dktv. vyr.gim. vnsk. V.)
Paieška
Ar žinai ką reiškia sakė?
Sekite mus