lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas

Madrigalas reikšmė

Madrigalas - (it. madrigale < lot. matricale - daina gimtąja kalba): 1. muzikos žanras: lyrinis vokalinis daugiabalsis kūrinys, kilęs iš itališkų senovinių vienbalsių piemenų dainų; pasaulietinio turinio, kurtas viduramžiais, renesanso ir ankstyvojo baroko laikais, paprastai Italijoje; nuo XVII a. - solinis vokalinis kūrinys, dainuojamas pritariant basso continuo; 2. lit.: a) idiliška poema, susiformavusi XIV a. italų liaudies poezijos pavyzdžiu; b) XV-XVII a. - dvaro rūmų poezijos atmaina: trumpas žaismingas 6-11 eilučių meilės eilėraštis, šlovinantis damą; ~ūs rašė ir XVIII- XIX a. pradžios poetai, nukrypdami nuo senovinės formos, bet išlaikydami jų dvasią, pvz.: O ebi, Komopbie ntočoebK) He eopenu, B3MRHume Ha nee: y3Haeme AtoČoebf O ebi, Komopbie yoK cepdųeM oxjiadenu, B3e.iHnume Ha Hee: nontočume ebi enoeb. (A. Puškinas (A. riyiiiiCHH)). maestoso (it. rimtai; sk. ma/estozo) - muz. kūrinio atlikimo būdas: iškilmingai.

Madrigalas angliškai, latviškai
Kirčiavimas:
1. Madrigãlas (dktv. vyr.gim. vnsk. V.)
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas