Objektinis reikšmė

Objektinis - (plg. objektas 1): 1. chem.: ~is stiklelis - stiklelis, ant kurio dedamas pro mikroskopą stebimas daiktas; 2. lingv.: ~iai santykiai - ryšiai tarp valdančiojo (paprastai veiksmažodžio) ir jam pavaldaus (dažniausiai daiktavardžio) žodžio - linksnio su prielinksniu ar be jo, pvz., pasakoti apie žygdarbį, piešti medį.

Objektinis angliškai
Ar žinai ką reiškia halė?
Sekite mus