lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas

RACE reikšmė

RACE - Nkt. (sutr. angl. Research and Development iti Advanced Communication Technology for Europe) - Europos Sąjungos programa, skirta remti moksliniams tyrimams vaizdo ir duomenų perdavimo komunikacijų, mobilių ir personalinių telekomunikacijų įrangos, tinklų suderinamumo ir kitose telekomunikacijų pramonės srityse; vienas iš Europos Sąjungos politikos skatinti informacijos ir telekomunikacijų technologijų tobulinimą elementų; pradėta vykdyti 1985 Komisijos iniciatyva.
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas