Stilius reikšmė

Stilius - (pranc. style < lot. stilus - lazdelė rašyti ir ištrinti vaškuotoje lentelėje; matyt, < gr. stylos - stulpas, kuolas): 1. ist. kaulinė, medinė ar netalinė smaili lazdelė, kuria antikos ir viduramžių laikais buvo rašoma medinėse vaškuotose lentelėse ar tošyje; 2. kurios nors epochos, kurios nors srities, kurios nors kūrybinės grupės, kurio nors kūrėjo meno ar kūrinio būdingų bruožų visuma; 3. kalbos raiškos priemonių visuma, būdinga kuriai nors kalbos vartojimo sferai (buitiniams pašnekesiams, mokslui, oficialiems dokumentams, publicistikai), vienam asmeniui ar asmenų grupei, tam tikro istorinio laikotarpio kalbai ir pan.; 4. darbo būdas, metodas; 5. metų skaičiavimo būdas, pvz., senasis s., naujasis s.; 6. sport, gimnastikos, akrobatikos, dailiojo čiuožimo ir kitų spor¬to šakų bei rungčių pratimų atlikimo maniera.

Stilius angliškai, latviškai, sinonimai
Ar žinai ką reiškia eidetika?
Sekite mus