Ultraakustika reikšmė

Ultraakustika - (ultra- + akustika; sk. ul'tra/akustika) - fiz. akustikos šaka, tirianti virpesius, kurių dažnis viršija dažnį girdimų virpesių.
Ar žinai ką reiškia Tekila?
Sekite mus