Unanimizmas reikšmė

Unanimizmas - (pagal prancūzų rašytojo Žiulio Romeno (Romains; 1885-1972) romano epopėjos pavadinimą La vie unanime (Gyvenimas susiklausius)) - lit. XX a. pradžios literatūros srovė (jos pradininkas Žiulis Romėnas), kilusi kaip priešprieša romantizmui ir simbolizmui; ~ui būdingas reiškimas ne individo, o minios (miesto, tautos) jausmų, minčių, siekių, vartojimas ekspresyvaus, tikroviškai natūralaus stiliaus.
Paieška
Ar žinai ką reiškia jardas?
Sekite mus